Aktuality


Projekty


Úvod

funkční potraviny
doplňky stravy
krmiva

Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva (IPDSK) je nezávislá, nestátní nezisková organizace, která posuzuje a ověřuje bezpečnost a kvalitu potravin, doplňků stravy a krmiv. Posuzování výrobků je prováděno podle Pravidel založených na požadavcích aktuálních národních a evropských právních předpisů. Na tvorbě Pravidel se podílí řada odborníků ze sféry privátní (výrobci a distributoři), státní (dozorové orgány, vysoké školy), ale zapojeni jsou i nezávislí odborníci.

Hlavním cílem aktivit IPDSK je ochrana spotřebitele. Výrobkům, které splňují požadavky stanovené Pravidly, je propůjčena certifikační značka (logo), jenž má usnadnit orientaci a poskytnout rychlé informace spotřebitelům, výrobcům, distributorům, prodávajícím i státním autoritám.

IPDSK svoji působnost neomezuje pouze na certifikaci výrobků, ale věnuje se také výchově a vzdělávání spotřebitelů, pořádá odborná setkání se zástupci výrobně-distribučního řetězce, sleduje aktuální oborové dění a reflektuje je do svých aktivit.

Partneři