Poslání

Kvalita – Bezpečnost – Pravdivost

Posláním IPDSK je posuzovat výrobky a certifikovat ty z nich, které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost a mají odpovídající kvantitativní a kvalitativní parametry.

Spotřebitelé musí mít možnost jasné identifikace produktu, že je bezpečný, kvalitní a informace na něm uvedené jsou pravdivé.

Výrobci a distributoři splňující kritéria na nezávislou certifikaci produktu získají spoluprací s IPDSK další prodejní nástroj, jak se nezávisle vymezit od konkurenčních produktů. K tomu slouží propůjčená certifikační značka IPDSK použitelná na produktech, jejich obalech a propagačních materiálech.