Činnosti

  • Kontrola bezpečnosti a nezávadnosti produktů
  • Posouzení označování produktů dle platných právních předpisů
  • Nezávislé ověřování oprávněnosti použít zdravotní a výživová tvrzení
  • Nezávislé ověřování obsahu specifických živin, nutričně přínosných látek, vitamínů a minerálů, které mají výrobku propůjčit specifické deklarované vlastnosti
  • Vytváření synergie mezi výrobci – distributory – spotřebiteli, založené na pravdivých informacích

K těmto činnostem využívá IPDSK mimo jiné nezávislé posuzování v akreditovaných laboratořích nebo Státním zdravotním ústavu, posudky mystery shopping, kontroly informací na primárních a sekundárních obalech dle platné legislativy.

Všechny certifikované výrobky jsou minimálně jednou ročně podrobovány tajným kontrolám a laboratorním rozborům, jejichž cílem je ověřit kvalitativní a kvantitativní charakteristiky a zabezpečit tak oprávněné používání loga pouze na kvalitních výrobcích. Kontroly jsou zacíleny tak, aby reagovaly na aktuální problémy v potravinářském a krmivářském průmyslu a uplatňují zásady analýzy rizik.